Välkommen till Mångkulturellt centrum

Är du vår nya bibliotekarie?

Är du vår nya bibliotekarie?

Mångkulturellt centrum Vi verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. Vi är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring ...[Läs mer]

augusti, 2017

Inga events

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum