Dressing Swedish – from Hazelius to Salander

Utställningen Dressing Swedish: from Hazelius to Salander produceras av Mångkulturellt centrum och kommer att visas på House of Sweden, Washington i samband med Nordic Cool 2013. Charlotte Hyltén-Cavallius och Lizette Gradén, Nordic Heritage Centre, Seattle är curators.

Utställningen Dressing Swedish är ett bidrag till diskussioner om förkroppsligande av kultur och hur kultur kan sättas ”on display”. I fokus står den klädda kroppen och vi undersöker vilken roll den klädda kroppen har i samhället i såväl ett samtida som ett historiskt perspektiv. I blickpunkten står Sverige och Svensk-Amerika och utställningen kommer att visa hur kulturarv skapas och omskapas genom dräkter och dräktbruk. Genom att lyfta fram bruket av folkdräkter vill vi bidra till en diskussion om samtida kulturskapande vilket inkluderar såväl marknadsföring och turism som frågor om tillhörighet och skapandet av platser.

Utställningen öppnas 18 februari på House of Sweden, Washington och visas sedan på The American Swedish Institute, Minneapolis och Nordic Heritage Museum, Seattle innan den återvänder till Sverige och visas på Mångkulturellt centrum 2014.

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum