MKC kollega i SVT om Klass och klyftor

De ekonomiska klyftorna i Sverige och världen har ökat – vilken effekt får det på ett samhälle? Kan klyftor fylla en funktion? Vilka klyftor kan dyka upp i kölvattnet av de ekonomiska?

Angeläget och fördjupande samtalsprogram där fem gäster med olika perspektiv på klass och klyftor möts i ett rundabordssamtal. Runda bordets 6:e och sista avsnitt som visades den 28/12 är ett svenskt samtalsprogram från 2014 i 6 delar.

Medverkande: Daniel Waldenström, professor nationalekonomi Uppsala universitet, Tobias Hübinette, docent och forskare Mångkulturellt centrum, Anna Balkfors, folkhälsovetare och f.d. huvudsekreterare Malmökommissionen, Carin Götblad, regionpolischef och Per Molander, generaldirektör Inspektionen för socialförsäkringen.

Samtalsprogrammet vill inspirera till dialog om de stora frågorna som påverkar vårt samhälle och våra liv. Se programmet på SVT Play t.o.m 27 januari 2015.

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum