Utställningsans. vid MKC om maktförskjutning i kultursektorn

Utställningsans. vid MKC om maktförskjutning i kultursektorn

I Riksutställningarnas senaste nyhetsbrev ”Spana” reflekterar Ceylan Holago, utställningsansvarig vid MKC om en nödvändig maktförskjutning inom kultursektorn och lyfter fram arbetet med den pågående utställningen ”Nationell psykos”.

”Genom åren har jag arbetat inom många delar av kultursektorn. Inom teatern, på en av Sveriges största folkrörelser. En folkrörelse som kämpar för att överleva utan att veta hur. Inom ett förvirrat public service med kulturjournalistik och kommunikation. Inom musikbranschen med eget skivbolag i en bakåtsträvande musikindustri där teknikens utveckling är den värsta fienden. Jag har sett konstvärldens introverta navelskåderi och rädsla för nya uttryck som skapas av medborgare på medborgares villkor. Och nu möter jag museernas identitetskris och problemhantering. Dessa olika arbeten har gett mig en insikt. Att kulturens alla branscher har samma gemensamma problem. Och att makten ligger hos en extremt homogen, vit, medelklass och kulturelit som ursäktar sig genom att år in år ut berätta hur medveten man är om problemet.”

Läs hela nyhetsbrevet här.
Mer på samma tema, Ceylan Holago på SR P1, ”Kritiken” (ca: 20min in)
Mer om utställningen: #nationellpsykos

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum