Mylla för mångfald Om strategier och stötestenar i kommunalt mångfaldsarbete

2004 – Nina Edström och Saara Printz Werner

En studie som på uppdrag av Integrationsverket och Kommunförbundet studerar mångfaldsfrågan med hjälp av två exempel: Botkyrka och Eskilstuna kommun.

Studiens syfte var att identifiera hinder och möjligheter i de aktuella kommunernas mångfaldsarbete. För det första undersöks kommunernas motiv för mångfaldsarbetet och möjligheten att mäta resultat. För det andra granskas hur Eskilstuna respektive Botkyrka valt att organisera arbetet med frågan. För det tredje utforskas var i organisationerna frågan finns placerad, hur den hålls aktuell och vem eller vilka som bär ansvaret för den.

Bland de faktorer av betydelse för rekrytering som studien lyfter fram finns bland annat självinsikt, problem som hänvisning till tredje parts förmodade uppfattning

: Läs rapporten här

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum