Boendesegregation och lokal utveckling

Mångkulturellt centrum har i många år arbetat med utvärderingsuppdrag av urbana miljöer på såväl statlig som kommunal nivå. Vi har samlat på oss unik kunskap om områdesarbete för hållbar utveckling i socioekonomiskt utsatta stadsdelar.

Denna utbildning riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med lokal utveckling i urbana miljöer och som vill utveckla sin kompetens i dessa frågor. Stor vikt fästs vid hur man på bästa sätt organiserar ett arbete som löper genom flera sektorer. Delmomenten är tematiskt indelade och består av föreläsningar och praktiska övningar. Varje delmoment beräknas ta ungefär en halv dag.

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum