Forskningsprojekt ska synliggöra svenska romers historia

Bild på Mångkulturell centrums forskningsledare Charlotte Hyltén-Cavallius

Mångkulturellt centrum (MKC) kommer under 2015-2016 delta i ett stort projekt för att synliggöra romers historia. En historia som i stort sett varit osynlig på statens museer. Tillsammans med representanter för Sveriges romer ska Historiska museet, Mångkulturellt centrum och Stiftelsen Kulturmiljövård samla in svensk-romska livsberättelser och undersöka lägerplatser från 1900-talet i och omkring Stockholm.

”Det är en fantastisk möjlighet vi har fått att skapa mer kunskap om dessa dolda platser och att lyfta fram dem i kulturlandskapet. Genom de livshistoriska intervjuerna som vi kommer att göra kopplas berättelser om livsvillkoren för romerna till platserna och inkluderas i det gemensamma kulturarvet vid våra arkiv och museer”, säger Charlotte Hyltén-Cavallius, projektledare och forskningsledare, Mångkulturellt centrum. 

Läs mer om forskningsprojektet här.

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum