Helger och högtider

Mellan åren 1999 och 2002 samarbetade Mångkulturellt centrum och Stockholms läns museum kring ett projekt som gick under arbetsnamnet Helger och högtider. Initiativet togs av etnologen Charlotte Hyltén-CavalliusMångkulturellt centrum som också stod för projektledning. Under två tremånadersperioder projektanställdes etnologen Line Rudvall för att utföra intervjuer och fältobservationer. Vid några tillfällen medverkade även annan personal på centret. Stockholms läns museum deltog i projektet genom sin ordinarie fotograf Anna Ulfstrand.

Som exempel på högtider som dokumenterades under denna period kan nämnas de hinduiska högtiderna Durga puja, Diwali och Holi. Sikhiska församlingen i Tullinge besöktes på Guru Nanaks födelsedag och vid det sikhiska nyårsfirandet Vaisakhi. Vi uppmärksammade också Newroz (det kurdiska nyåret), det assyrisk/syrianska nyåret och den syrisk-ortodoxa påsken samt Svenska flaggans dag, norrmännens 17:e maj-firande och medborgarskapsceremonin i Stockholms stadshus.

Denna första fas av projektet kommer inte att behandlas i denna rapport, mer än som bakgrund till det aktuella projektet. År 2003 gick det två institutionerna gemensamt in med en ansökan till Stiftelsen framtidens kultur för en fördjupad studie med renodlade frågeställningar under rubriken Helger och högtider – folklore, migration och kulturarv. I ansökan pekade man på att det inte bara är människor som migrerar utan också sätt att leva och hela tankesystem, och man angav som projektets huvudfrågeställning att studera vad som händer med traditioner i samband med migration.

 

Läs hela rapporten här.

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum