Mångfald i kulturlivet

Vi erbjuder utbildning till kulturlivets ledare och medarbetare. Vi arbetar processorienterat med att skapa verktyg för att planera och genomföra konkreta förändringar i såväl organisationernas interna utvecklingsarbete som med dess publik och produktioner. Stor vikt läggs vid orientering på det interkulturella området och utvecklingens plats i organisationernas strukturer. Målet är att utvecklingen är budgeterad, verksamhetsplanerad och återrapporterad som en del av den ordinarie verksamheten. Vi rekommenderar att ledningen ges en kortare (2-3h) introduktion med utrymme för diskussion, varpå den tillsammans med övriga medarbetare genomgår hela utbildningen.

  1. Heldag hela personalen: introduktion till fältet ”mångfald” övningar och analyser. Begreppsorientering.
  2. Halvdag med arbetsgrupp som utsetts av ledningen.
  3. Återkoppling – så långt har vi kommit – enhetsvisa bidrag till konkretion.
  4. Halvdag med arbetsgrupp, stöd att slutföra modellen för utvecklingsarbetet.
Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum