Ny föreläsning på MKC: ”Demokrati och hållbar utveckling”.

Foto @Sebastian Peña / Laikafoto

I samband med Mångkulturellt centrums (MKC) nya forskningsprojekt ”Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande”, erbjuder vi nu föreläsningar med Nazem Tahvilzadeh som forskar om demokrati, hållbarhet och stadsutveckling. Han skriver bland annat om medborgardialoger, social hållbarhet i stads- och regionplanering och ungdomars deltagande i lokala utvecklingsprojekt.

Under föreläsningen ställer vi frågor som:

  • Vad är medborgardialoger och hur kan de fördjupa demokratin?
  • Vad betyder social hållbarhet i stadsutveckling och hur kan det skapa rättvisa och jämlika städer?
  • Vilka möjligheter och hinder finns det för medborgares och det civila samhällets deltagande och inflytande för hållbar utveckling?

 

Föreläsningen kan beställas som en del av MKC:s föreläsningsutbud.

Den här föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom kommun, region, landsting och myndigheter men även direkt till ungdomar eller dig som är aktiv i civilsamhället. Vi tror att du är nyfiken på och vill förstå relationen mellan planering, demokrati och hållbar utveckling samt få inspiration till hur olika grupper kan involveras i olika verksamheter och skeden i beslutsfattande.

Anmälan och mer information: Anna Tulin Brett

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum