8 april Romernas Internationella dag

8 april Romernas Internationella dag

Mångkulturellt centrum (MKC) och Mångkulturella Almanackan vill idag fira Romernas Internationella dag till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romer finns idag i alla världens länder och den 8 april är en viktig gemensam dag för romer i olika grupper och länder. År 2000 utropade International Romani Union Romanistan som romernas transnationella hemland, utan krav på territorium för att fira och uppmärksamma den gemensamma historien.

Tillsammans med representanter för Sveriges romer ska MKC, Historiska museet och Stiftelsen Kulturmiljövård samla in svensk-romska livsberättelser och undersöka lägerplatser från 1900-talet i och omkring Stockholm. Projektet pågår under 2015-2016 med syftet att synliggöra romers historia, en historia som i stort sett varit osynlig på statens museer. Läs mer under pågående forskning.

Vi vill uppmärksamma denna viktiga dag och bidra till ett stämningsfullt firande av de romer som finns i Sverige. Mer om Romernas nationaldag på www.sprakochfolkminnen.se

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum