Två Unescokonferenser – om samfunds och aktivisters samhällsarbete

Den elfte och den tolfte december ordnas två konferensdagar på Fittja gård.

Den första, fredagen den 11 december, handlar om religiösa församlingar och samfunds sociala verksamhet och samhällsinsatser och är en Unesco LUCS omvärldskonferens. Under konferensen presenterar olika samfund/församlingar konkret verksamhet. Det kan handla om att organisera läxhjälp, hemtjänst, flyktingmottagning, bygga webbsidor eller delta i samhällsdebatten. Målgruppen är i första hand församlingsmedlemmar som vill delta i ett praktiskt erfarenhetsutbyte.

Dagen efter, på lördagen den 12 december, ordnas ”The role of civil society for development of the sustainable city. Experiences of urban community work in Stockholm, Johannesburg, New York and Lyon”. Den anordnas av Unesco MOST i samarbete med REMESO, Linköpings universitet, Arena, Imerförbundet och Unesco LUCS. Språket är engelska och ett syfte är detta: With examples from Stockholm, New York, Johannesburg and Lyon, the workshop aims to present cases of different urban justice movements in order to create opportunities for exchange of experience between these actors and invited participants,

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum