Extra luft under vingarna för ditt projekt – sök stipendium!

Extra luft under vingarna för ditt projekt – sök stipendium!

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium, som delas ut av MKC, vänder sig till dig som sysslar med frågor kopplade till kultur och kulturell mångfald. Stipendiet, som är på 10 000 kr, kan sökas av både enskilda och organisationer. Bland tidigare mottagare finns:

  • sociologen Emrah Sönmez, som finansierade flygfotografering till ett filmprojekt.
  • föreningen Orten i fokus, som gick på en fortbildning tillsammans.
  • kläddesignernt Karin Marieme Niyang, som fick ett bidrag till uppbyggnadsarbetet av kvinnokollektivet Systrar som syr.
  • journalisten Lawen Mohtadi, som gjorde en studieresa till Budapest inför sin bok om Katarina Taikon.

Etnologen Annick Sjögren, Mångkulturellt centrums är första forskningsledare. I hennes anda syftar stipendiet till att uppmuntra ett närmande mellan forskning och praktik.

Vad brinner du för?
Skriv till oss senast 31 mars och berätta.

Mer information om vad ansökan ska innehålla och vart du skickar den finns här

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum