Allmändalen på Mångkulturellt centrum – lördag 16 september, kl 09.30–18.00

Allmändalen på Mångkulturellt centrum – lördag 16 september, kl 09.30–18.00

Som motvikt till det politiska etablissemangets Almedalen (den årliga politikerveckan i Almedalen, Visby, Gotland) bjuder Mångkulturellt centrum i år in till Allmändalen på Fittja gård.

Allmändalen är en öppen mötesplats där Botkyrkabor, lokala och nationella ortenbaserade grupper och organisationer, civilt samhälle, föreningsliv, folkbildningsaktörer och besökare kan komma i kontakt med varandra. Här kan vi gemensamt ventilera samtidens utmaningar och föra demokratiska samtal. En breddad plats för fler!

Som besökare behöver du inte anmäla dig i förväg.

För föranmälda (anmälan är nu stängd) medverkande aktörer erbjuder MKC kostnadsfri plats på MKC under Allmändalen på ett eller flera av följande sätt:

  • Bord/utställningsplats  i Utställningshallen där du som aktör kan presentera din organisation/verksamhetsidé med material, publikationer, flyers och liknande.
  • Programpunkt i schemat av föredragshållare som kommer att avlösa varandra under dagen i Hörsalen. Din/er programpunkt kan vara en föreläsning, ett seminarium, heta stolen eller något annat inslag. Längd: 20 min.
  • En mindre samtalshörna med tillgång till mikrofon kommer att placeras i Utställningshallen. Detta utrymme går inte att boka i förväg utan kommer att gå att boka på plats samma dag. Syftet med samtalshörnan är att ge plats för fortsatta och fördjupande samtal som kanske dyker upp mellan individer under en programpunkt i Hörsalen där det inte finns tillräckligt med tid till att fortsätta samtalet.

Programmet för Allmändalen presenteras i slutet av augusti.

Under Allmändalen är Restaurang Tavernan på Mångkulturellt centrum öppen för frukost, lunch, fika, möten och samtal. Samma dag anordnar Botkyrka konsthall Fittja Mat & Konst i och runt Fittja centrum. Läs mer på: botkyrkakonsthall.se

Allmändalen är en del i Mångkulturellt centrums 30-årsfirande
Vi har nu i tre decennier forskat, utbildat och spridit kunskap om migration som en självklar del av det svenska kulturarvet. Vår verksamhet är bred och är inriktad på frågor om migration, mångfald, etnicitet, rasism, diskriminering, liv i exil och segregation. Varje år utbildar vi organisationer, företag myndigheter, skolor och föreningar och andra grupper kring mångfald och interkulturella processer. Välkommen att bli en del av den kunskapshöjande kompetensen under Allmändalen!

• TILLGÄNGLIGHET • HUVUDBYGGNADEN | KULTURHUSET
– Elektronisk dörröppnare finns vid entrén och kontrastmarkering på dörrar finns.
– Hiss rymlig för manuell rullstol finns. Den saknar dörröppningsautomatik.
– Toalett rymlig för manuell rullstol finns.
– Taktila skyltar finns vid toaletter.
– Informationsdisken saknar teleslinga.
– Hörselslinga finns i Hörsalen.
– Ljudligt utrymningslarm finns. Visuellt utrymningsalarm saknas.
– Tavernan (vår restaurang) erbjuder nötfri kost, laktosfri kost, glutenfri kost och diabeteskost.
– Pälsdjur, förutom ledarhund, är ej tillåtna inomhus.
– Medverkande aktörer under MKC:s publika event ska alltid använda mikrofon.
Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum