Mångkulturellt centrum öppnar arena för kunskap och diskussion om demokrati

Mångkulturellt centrum öppnar arena för kunskap och diskussion om demokrati

Demokrati, migration och global jämlikhet är viktiga och kontroversiella samtidsfrågor. De är också komplexa och kräver pålitliga källor för kunskap och kritisk reflektion. Mångkulturellt centrum öppnar därför en arena för kunskap och diskussion om demokrati.

Under de senaste åren har ultranationalistiska rörelser blivit synligare och fått mer makt i många länder i världen, inte minst i Europa. Gemensamt för dem är att de ser viss invandring som ett hot mot en föreställd homogen nationell gemenskap.

Samtidigt ökar den globala rörligheten av människor, varor och tjänster. I och med det ökar också antalet politikområden som inte kan avgränsas till eller avgöras av enskilda stater. Ett exempel är hotet mot miljö och klimat som berör oss alla men som få tar ansvar för. Hur ska vi tillsammans besluta om lösningar på globala utmaningar?

Att ”kunskap är makt” är något av en sliten fras, men det finns all anledning att fundera kring dess budskap. Forskningsrapporter, debattinlägg och nyheter formar vår verklighetsuppfattning. Detta informationsflöde skapar dominerande föreställningar om vilka vi är, hur samhället ser ut och hur saker och ting borde vara. Eftersom vi alla agerar utifrån vad vi tror oss veta om världen är dessa föreställningar med om att skapa verkligheten.

Alla sociala rörelser som har velat ändra en orättvis samhällsordning har behövt göra egna analyser och skapa ny kunskap om varför samhället ser ut som det gör. Det handlar bland annat om att finna nya sätt att benämna sig själv och sin verklighet. Olika ord för samma fenomen kan ge väldigt olika politiska associationer. Tänk till exempel på vad begreppet ”främlingsfientlighet” gör, på hur det förvandlar människor som är en del av det svenska samhället till ”främlingar”.

 Vem har egentligen rätt till det här landet? Vilka ska räknas och vilka ska inte räknas som ”det svenska folket”? Under de närmsta åren kommer flera jubileumsår för den svenska demokratin att äga rum, och Sverige kommer att vara med om minst ett riksdagsval. Arenan ger därför utrymme för den svenska demokratins historia och praktisk information om det svenska valsystemet.

Välkommen till En för alla, alla för vem?

Mötesplatsen och utställningen En för alla, alla för vem? har vernissage lördag 25 november 2017 i Fittja.

För mer information vänligen kontakta:

Ceylan Holago
Program- och utställningsansvarig
ceylan.holago@mkcentrum.se
08-120 259 02

Dani Ruz
Producent
dani.ruz@mkcentrum.se
08-120 259 30

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum