Utställning i Länken: MATkonst, TROLLkonst och SOLkonst

Utställning i Länken: MATkonst, TROLLkonst och SOLkonst

Våra verkstäder på MKC kan liknas vid solstrålar som når ut till olika målgrupper; skolklasser, barnen i närområdet, målarsugna, verksamma pedagoger, barn under skollov, ensamkommande och MKC-besökare under olika event.

Utställningen som är en samlingsutställning med barnens konst pågår 8 oktober – 10 november 2017.

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum