Fler delar staden – en konferens om inkludering och interkulturell utveckling på lokal nivå 7–8 december

Fler delar staden – en konferens om inkludering och interkulturell utveckling på lokal nivå 7–8 december

Världen är förändrad. Demokratin utmanas! Städer, inte nationer, tar täten för att utveckla politik och praktik som värnar mänskliga rättigheter och demokratin.

Föreningen Unesco LUCS, i samverkan med 30-årsjubilerande Mångkulturellt centrum, arrangerar en omvärldskonferens med presentationer och workshops. På vilka sätt kan vi arbeta mer långsiktigt och lära av varandra?

Begränsat antal platser, ingen deltagaravgift och måltider ingår. Däremot tar vi ut en avgift på 500 kr om du inte dyker upp.

Läs mer och anmäl dig senast 1 december: här

Läs mer om hela programmet på: unescolucs.se

Kontakt: info@unescolucs.se

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum