MKC Frukostworkshop för Bibliotekarier – 20 november

MKC Frukostworkshop för Bibliotekarier – 20 november

Börja veckan med en föreläsning om Bilders Makt och pröva på samtalsövningar om rasistiska stereotyper. Vi bjuder på frukostmacka och kaffe!

Måndag 20 november kl 09.00–10.30, Fittja gård

Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Kunskapsbanken Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank online med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder. Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper.

Denna workshop riktar sig till bibliotekspersonal i hela Sverige, då vi vet att bibliotek spelar en viktig roll i arbetet mot rasism och för inkludering!

Under workshoppen får du:
– Frukostmingel i salongsutställningen ”Bilders Makt – Vad ser du?”
– Kort föreläsning om stereotypa bilder- Snabb navigering av kunskapsbanken online
– Smakprov av övningar ur vårt pedagogiska material framtaget specifikt för kunskapsbanken

Workshoppen är gratis, men max antal deltagare är 25 personer. Så anmäl dig snarast!
Senast fredag 17 november kl 12.00  vill vi ha din anmälan till utbildning@mkcentrum.se. Skriv i ämnesraden ”Anmälan KBM workshop”

Kunskapsbanken Bilders Makt drivs av Mångkulturellt centrum som en kunskapspilot inom Unesco LUCS. Med stöd av Postkodlotteriets kulturstiftelse.
Denna kostnadsfria frukostworkshop möjliggörs med medel från ENAR – European Network Against Racism.

Illustration: Joanna Rubin Dranger (något beskuren)

Dela:
Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum