Boka en av våra utbildningar!

Boka en av våra utbildningar!

Nytt år – nya insikter!
BOKA en av våra utbildningar.

MÅNGFALD & INKLUDERING
Vad innebär ett mångfaldsarbete och hur kan inkluderingsprocesser drivas i en organisation eller ett företag? Hur kan vi bereda plats för mångfald både på en kunskapsnivå såväl som bland vår personal. Hur ser det ut med representation och delaktighet? Hur arbetar vi med frågan inte bara i organisationen men även när det gäller hur och vad vi producerar?

Mångkulturellt centrum har mångårig erfarenhet av vad som krävs för ett hållbart och långsiktigt inkluderingsarbete. Vi tillhandahåller relevanta teorier och begrepp och konkreta verktyg för att arbeta med utvecklingsprocesser och mål kopplat till mångfald och inkludering.

Alla våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning – läs mer här

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X