Afrofobi: En kunskapsöversikt

pressico

Pressmeddlande:

Samma land men olika villkor!

Idag, måndagen den 3 februari, överlämnar Mångkulturellt centrum (MKC) den kartläggning och kunskapsöversikt som gjorts om afrofobi och afrosvenskarnas situation, till Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag. Kunskapsöversikten visar bl.a. att det offentliga rummet är en hotfull plats för många svenskar med afrikansk bakgrund.

Uppdraget som tilldelades MKC av Arbetsmarknadsdepartementet och integrationsminister Erik Ullenhag har resulterat i rapporten ”Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige”.

– Det råder brist på både forskning, kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på åtgärder från samhällets sida för att bekämpa afrofobin. Rapporten redovisar en skrämmande hög andel afrofobiska hatbrott i Sverige. Vi lever i samma land, men på olika villkor och det är inte acceptabelt, säger Leif Magnusson, verksamhetschef på Mångkulturellt centrum.

Afrosvenskar är klart överrepresenterade när det gäller utsatthet för hatbrott. En hög andel utgörs av våldsbrott, särskilt fysiskt våld, och äger rum på allmän plats, på skolor och arbetsplatser, i bostadsområden, i affärer och på restauranger. Det offentliga rummet är med andra ord en hotfull plats för många afrosvenskar, vilket begränsar afrosvenskars handlingsutrymme och rörelsefrihet både som individer och samhällsmedlemmar.

Rapporten belyser en rasism som för många afrosvenskar är vardag, men som det sällan talas om i politiska sammanhang.

– Rapporten kommer förhoppningsvis bidra till att sätta afrofobi på den politiska dagordningen. Vi är många som arbetat för detta i flera år nu, t.ex. Victoria Kawesa som är medförfattare till rapporten och Jallow Momodou i Malmö med förra årets kampanj “Stoppa afrofobin”. Här i Lund där jag bor har även filmaren och människorättsaktivisten Madubuko A. Diakité varit aktiv i främjandet av afrosvenska frågor ända sedan 70-talet, säger Michael McEachrane, själv afrosvensk, projektledare för en internationell antirasismkampanj som lanseras 21 februari i år och som senare i vår utkommer med boken Afro-Nordic Landscapes: Equality and Race in Northern Europe (Routledge, 2014).

Rapporten innehåller en rad rekommendationer till regeringen, tillsammans med en översikt över ett antal organisationer och nätverk som är engagerade i afrosvenskars rättigheter utifrån ett jämlikhets- och demokratiperspektiv.

kontaktico

Kontakt:

Leif Magnusson, verksamhetschef vid Mångkulturellt centrum, 08-120 259 15

Maureen Hoppers, pressansvarig vid Mångkulturellt centrum, 08-120 259 31

begreppico

Begrepp:

Afrosvenskar: En demografisk kategori för alla invånare i Sverige med någon form av afrikanskt påbrå. Det finns uppemot 180 000 afrosvenskar, varav 40% är födda i Sverige.

Afrofobi: Fientlighet mot människor med bakgrund i subsahariska Afrika inklusive den afrikanska diasporan.

lankarico

Länkar:

:: ”Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige”

:: Sammanfattning, svenska

:: Executive summary, English

omico

Författarna till rapporten:

Tobias Hübinette är docent och forskare vid Mångkulturellt centrum, och är engagerad i frågor rörande rasism och (post) kolonialism, nationalsocialism och fascism, ras och svenskhet, relationen Korea-Sverige och Östasien-Sverige, och internationell adoption och utlandsadopterade. Han organiserar även ett nationellt nätverk för svensk kritisk ras- och vithetsforskning.

Victoria Kawesa är verksamhetschef på CinemAfrica och doktorand i genusvetenskap vid Linköpings universitet med en bakgrund i den feministiska antirasistiska rörelsen. Hon är ordförande för Nätverket för afro-europeiska kvinnliga forskare (Nawes) och ledamot i Svart Feministisk Forum (SAFE), och har författat rapporter om grundläggande rättigheter för Europeiska nätverket mot rasism (ENAR) och The European Agency for Fundamental Rights (FRA) samt om rasism och diskriminering mot afrosvenskar för DO.

Samson Beshir är jur. stud. vid Stockholms universitet och demokratiaktivist. Han är bl.a. grundare av och språkrör för Eritreanska studentassociationen, juridiskt ombud för ”Alby är inte till salu” samt huvudförfattare och redaktör för Afrosvenskarnas riksförbunds alternativrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X