Användning av forskningsresultat i Botkyrka kommun

Sedan år 1996 har Botkyrka kommun, bland flera andra, stått i fokus för olika satsningar för att bryta den pågående segregationen i Sveriges storstäder: Blommansatsningen, Fittjasatsningen och Storstadssatsningen. Utvärderingen av satsningarna i Botkyrka kommun har gjorts av Mångkulturellt centrum, som också publicerat flera rapporter i ämnet.

Några av rapporterna är utvärderingar av enstaka projekt eller av ett antal enstaka projekt, andra har omfattande karaktär och utgör övergripande utvärderingar av olika satsningar. Ett viktigt syfte med forskning är att resultaten ska kunna användas i det vardagliga praktiska arbetet. Det är genom praktisk resultattillämpning som forskningen kan förbättra livssituationen för aktuella och potentiella målgrupper.

Detta gäller i högsta grad för utvärderingsarbete, som i sig självt är ett slags tillämpad forskning. Utvärderingar syftar till att direkt påverka den sociala verkligheten genom att kritiskt granska det förändringsarbete som utvärderas och, där så behövs, föreslå alternativa förhållnings- eller tillvägagångssätt.

Läs hela forskningsresultatet här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X