Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

2013 – Nina Edström Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. En utvärdering. Med Saadia Hassanen. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Som ett led i arbetet för att nå de nationella jämställdhetsmålen antog Botkyrka kommunfullmäktige i juni 2010, som första kommun i landet, en policy mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Målet med kommunens Projekt att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. har varit att arbeta förebyggande och brett, inom såväl den kommunala förvaltningen som gentemot befolkningen. Projektet har byggt på framför allt kompetensutveckling samt extra kunskapsstöd till förvaltningarna genom en spetskompetensgrupp. Därtill har frivilligsektorn bjudits in att delta i dialoger, projektutveckling och utbildningar.

MKC:s utvärdering beskriver arbetet som präglat av en inkluderande ambition men pekar också på ett antal utvecklingsområden som kan ge ytterligare kraft åt processen. Häri ingår bland annat fortsatt kompetensutveckling och uppmärksamhet på utvecklingsområdet, fokus på civilsamhället, opinionsbildning och fortlöpande uppföljning.

: Läs rapporten här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X