Att skapa medborgarskap och gemenskap i Flemingsberg: En studie av social hållbarhet i praktiken

En ny regional stadskärna för södra delen av Stockholms län håller på att växa fram genom en sammanslagning av Huddingestadsdelen Flemingsberg och Botkyrkastadsdelen Tullinge. Detta storskaliga stadsutvecklingsprojekt kräver en omfattande samplaneringsprocess som berör alltifrån infrastruktur till sammanförandet av två sinsemellan mycket disparata befolkningar. Processen involverar alltifrån politiker och tjänstemän på regional och kommunal nivå till de boende och de som är verksamma inom området.

Syftet med detta forskningsprojekt är att analysera hur idéer om social hållbarhet med särskilt fokus på frågor om medborgarskap och gemenskap omsätts i praktiken bland aktörer som innehar olika positioner i planerings- och implementeringsprocessen i skapandet av den framtida regionala stadskärnan Flemingsberg.

Projektet består av flera olika delstudier som kompletterar varandra och som innefattar intervjuer, deltagande observationer, analyser av nutida och historiskt text- och bildmaterial samt kvantitativa analyser. Projektet äger rum i samarbete med forskare vid Göteborgs universitet och Södertörns högskola, och på Mångkulturellt centrum arbetar Tobias Hübinette  på en studie om bilden av Flemingsberg med finansiering från Riksbyggens jubileumsfond.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X