AW med forskare – Susanne Urban om integration och grannskap

AW med forskare – Susanne Urban om integration och grannskap

IntegratIon och grannskap – Hur kan staden hålla samman? 

Välkommen till MKC:s bibliotek i serien AW med forskare.
Fredag 13 april kl 17-18.30. Fri entré
På fredagar har dessutom Restaurang Tavernan öppet med härlig buffé.

Susanne Urban är docent i sociologi och lektor på Institutet för bostads och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Hon är uppväxt i Alby, Norra Botkyrka, har efter 20 års forskning kring segregation, grannskap och integrationsfrågor, nu sammanfattat de olika diskussionerna och forskningen i en lärobok.

Integration och grannskap – Hur kan staden hålla samman? tar upp den ständigt aktuella frågan om hur grannskapet kan vara en del av samhällets integration. Den beskriver hur olika ideal har dominerat vid olika tidsperioder, vilka olika teoretiska ansatser och bakomliggande antaganden som görs och vilket empiriskt stöd det finns för dem.
Boken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram.
Integration och grannskap riktar sig främst till studenter på grund- och fortsättningsnivå, till exempel inom sociologi, socialt arbete, kulturgeografi, etnicitet och migration, samhälls- och kulturanalys samt samhällsplanering. Den är även riktad till beslutsfattare och personer som arbetar med stadsdelsutveckling och samhällsplanering samt journalister och en intresserad allmänhet.

 

Susanne Urban
Foto. Mikael Wallerstedt

X