Aygül Lale Kabaca

Aygül Kabaca, M.A. Socialantropologi och Mänskliga rättigheter

Sedan 2015 arbetar Aygül med utbildning på Mångkulturellt centrum. Hon leder MKC:s Utbildningsverksamhet och den Kulturpedagogiska verkstan, driver utbildningsinriktade projekt med externa partners, samt föreläser om rasism, mångfald, identitet och inkluderingsprocesser.

Aygül är legitimerad grundskollärare och har en bakgrund som projektledare inom internationella utvecklingsprojekt, där hon verkat för bl.a. UNICEF Kambodja, International Rescue Committee och The Inter-Agency Network for Education in Emergencies. Med en Mastersexamen från Columbia University, New York har hon fokuserat på frågor kring barn och kvinnors rättigheter, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt och i Sverige. Hon har varit ledamot i RFSU Stockholms styrelse och sitter idag i den nationella styrelsen för IM Individuell Människohjälp. Tidigare höll hon tjänsten som pedagog och workshopledare på teatern ung scen/öst där hon jobbat förbyggande med mångfald, inkludering och diskriminering i anslutning till föreställningen Marken brinner. Aygül har också arbetat på uppdrag för Robert F. Kennedy Human Rights, RFK Sweden, Dieselverkstaden, Fryshuset och Make Equal.

Utbildningsteamet på Mångkulturellt centrum vill skapa processer för ett kritiskt, reflektivt och lustfyllt lärande. Vi genomför utbildningsinsatser på uppdrag, inom följande teman: Vardagsrasism och vithetsnormen, Bilders Makt, Interkulturella processer, Normkritik i praktiken, Begripliga begrepp och Mångfald & inkludering. Vi tror att förändring kräver förståelse. Därför är vår målsättning att genom utbildning tillsammans söka förståelse och vidga våra perspektiv.

Aygüls mångfacetterade erfarenheter och personliga bakgrund ger henne ett unikt perspektiv i arbetet med dessa frågor, vilket skapar en särskild infallsvinkel i föreläsningar och utbildningsinsatser, och är en stor tillgång för Månkulturellt centrum. Aygül och utbildningsteamet kan erbjuda företag och organisationer allt från kortare inspirationsföreläsningar, interaktiva workshops och all-inclusive utbildningsdagar, till materialgranskning, framtagande av handledningsmaterial och fleråriga skräddarsydda mångfaldssatsningar.

 

AKTUELLT JUST NU

Tillsammans med Teskedsorden och Anna Lindh-stiftelsens svenska nätverk, med stöd från Arvsfonden och MUCF, arbetar vi fram en app mot rasism. Ett interaktivt, kostnadsfritt spel som utmanar fördomar och normer i samhället; uppmuntrar barn och unga till samtal om vad rasism är och dess svenska historia, med målet att motverka rasism och andra former av diskriminering. #APPropåRasism

Fjärde omgången av den populära Högskolekursen i normkritik för yrkesverksamma pedagoger är i gång! En kostnadsfri kurs om 7,5 högskolepoäng som MKC ger tillsammans med Södertörns högskola med medel från Stockholms stad.

Läs mer om våra teman och utbildningspaket här, eller mejla utbildning@mkcentrum.se för att diskutera pris och upplägg. Välkommen!

Translate »
X