Begripliga begrepp

Begripliga begrepp

Vad är mångfald och kultur? Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik?

Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskning och praktik undersöker vi tillsammans begrepp som är relevanta för er.

Kultur, etnicitet, identitet, vardagsrasism, majoritetssvenskar, vithet, segregation, interkulturalitet. Vi introducerar, problematiserar och erbjuder kritisk reflektion kring begrepp och hur de kan användas.

Våra utbildningar är grundade i Mångkulturellt centrums forskning. Vill du fördjupa dig mer, läs gärna våra publikationer:

Om ras och vithet i det samtida Sverige, René León Rosales,Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt & Fataneh Farahani (red.)

Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige, Tobias Hübinette i samarbete med Samson Beshir & Victoria Kawesa.

Majoritetssvenskar i Storstockholm, Tobias Hübinette och Charlotte Hyltén-Cavallius

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Boka oss!

För prisuppgift och bokning, kontakta Aygül Kabaca, Utbildningschef och Pedagogisk ledare, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

Gilla och följ oss här:
Translate »
X