Verkstan

Rum med verktyg för mångas idéer

Mångkulturellt centrums pedagogiska verkstad erbjuder kunskap och verktyg för mångfaldiga berättelser och uttryck. Vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga för att genom konst och kreativt skapande jobba kring stora och små frågor. Vi skräddarsyr noga våra olika verkstäder med syfte att få deltagarna att undersöka, upptäcka och förstå vår omvärld på ett kritiskt och kreativt sätt.

För aktuellt dagligt program se: MKC:s kalendarium.

Kontakta verkstan:
Saadia Hussain, Rut Åsa Winqvist eller Luz Miranda

verkst2_393

Stabila verkstan

Våra stabila verkstäder pågår löpande under hela året och vänder sig särskilt till skolor, förskolor, fritidsgårdar och andra grupper. Med syfte att tillgängliggöra och synliggöra konst och kreativitet skräddarsyr vi aktiviteter och projekt utifrån målgruppens behov och relevans med våra verktyg.

Kontakt:
Saadia Hussain

Öppna verkstan

Öppna verkstan är ett kreativt rum och en mötesplats där du har möjlighet att utforska, prova, känna och skapa. Med hjälp av din kreativitet och fantasi skapar vi nya konstverk utifrån olika teman. Gratis. Ingen föranmälan behövs. Från 6 år.

Öppettider:
Söndagar kl 11.00–13.00 och 14.00–16.00

Mobila verkstan

Den mobila verkstan söker sig ut för att möta deltagaren där den befinner sig. Vi har till exempel besökt fritidsgårdar och flyktingförläggningar för ensamkommande flyktingbarn.

Kontakt:
Saadia Hussain

Lovliga verkstan

Under skollov har verkstan utökade öppettider. Varje lov har sitt eget tema som vi utforskar med hjälp av olika material och verktyg.
Gratis från 6 år.

 

Translate »
X