Mångkulturellt centrums biblioteket har samtliga rapporter från Integrationsverket som existerade mellan 1998 och 2007.

Dessa rapporter finns till utlån i biblioteket. Rapporterna kan även laddas ner som pdf-filer från vår hemsida via länkarna nedan. Rapporterna är sorterade på årtal och sedan döpta efter rapportens namn. Skulle du ha svårt att hitta något eller sakna något är du varmt välkommen att kontakta oss: info@mkcentrum.se
Rapporter

Slutrapport i utvärderingen av särskilda utvecklingsmedel för introduktionen

Den kommunala sektorn som förebild?

Ledarskap från fåfald till mångfald

Staten som förebild?

Integration och indikatorer – Några teoretiska och metodologiska utgångspunkter för användandet av indikatorer

Utvecklingen i storstadssatsningens 24 bostadområden 1997-2002

Rapport Integration 2003

Bilagor till Rapport Integration 2003

Bilaga till Rapport Integration 2003: Vad säger ett efternamn? En experimentell studie av etnisk diskriminering

Bilaga till Rapport Integration 2003: »Det är ju bara så att man ska gå i svenska två« – institutionell ordning och reproduktion i skolan

Bilaga till Rapport Integration 2003: Migration till integration? En studie av flyktingar som lämnat de svenska storstäderna.

Bilaga till Rapport Integration 2003: Integration i arbetslivet genom egenföretagande – Är det möjligt för invandrade kvinnor?

Bilaga till Rapport Integration 2003: Komplement eller konkurrent? Fristående gymnasieskolor i ett integrationsperspektiv

Bilaga till Rapport Integration 2003: Områdesbaserade interventioner i utsatta bostadsområden – reflektioner kring ett europeiskt forskningsprogram, UGIS

Bilaga till Rapport Integration 2003: Yrke och utbildning på 2000-talets arbetsmarknad – skillnader mellan inrikes och utrikes födda personer

Bilaga till Rapport Integration 2003: Inte bara invandring – Utvandring av de utrikes födda från Sverige

Bilaga till Rapport Integration 2003: Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner

Bilaga till Rapport Integration 2003: Utvecklingen av boendesegregationen i mellanstora städer under 1990-talet

Bilaga till Rapport Integration 2003: Rekrytering för mångfald?

Invandrare, integration och regional tillväxt

Länsstyrelsens integrationsarbete 2003

Nationell samsyn kring hälsa och första tiden i Sverige

Integration – var god dröj. Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet

Nyanlända kommenterar introduktionen

Introduktion – men inte för alla. Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 2003.

Bosättning med förhinder

Alla ska behandlas lika

Rapporter