Bli medveten om rådande normer

Bli medveten om rådande normer

Vill din organisation få hjälp att identifiera de exkluderande normerna på er arbetsplats? Boka en utbildning med oss!

“Samma omedvetna mekanismer som utesluter kvinnor från vissa rum och vissa tjänster exkluderar också människor med utländsk bakgrund.”
– Vi tror kanske att vi behandlar alla lika och få vill medvetet förtrycka någon annan, men mycket av det vi gör, gör vi utan att ens reflektera över det, säger MKCs forskningsledare René León Rosales, Läs hela intervjun med honom på CoreCode Academy.

Foto: Paulina López

Gilla och följ oss här:
Translate »
X