Museer bortom homogeniteten – kulturarv och normer i globaliserad rörelse

Forskningsprojektet Museer bortom homogeniteten – kultur och normer i globaliserad rörelse arbetar med några övergripande gemensamma frågeställningar som i huvudsak fokuserar museers roll som identitets- och gemensamhetsskapare.

På vilka sätt kan museer och kulturarvsaktörer bidra till en samhällsgemenskap baserad på kulturell mångfald och utrymmet för en mångfald identiteter? Hur kan kulturarvsinstitutioner bidra till att bredda och uppdatera svenska självbilder och förutsättningar för nya former av nationell identifikation? Hur skapas förnyelseprocesser i museer ifråga om mångfald? Hur kan museer arbete normkritiskt? Vad krävs och vilka blir effekterna?

Forskningsprojektet är finansierat av Kulturrådet och drivs i samverkan mellan Fredrik Svanberg, forskningschef, Historiska museet och Charlotte Hyltén-Cavallius, forskningsledare vid Mångkulturellt centrum.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X