Pågående forskning

Någon du känner?

Någon du känner?

Du känner inte K P Arnoldson. Han bodde i Tumba och dog för hundra år sedan. Men innan dess fick han Nobels fredspris. Till hans minne delar Mångkulturellt centrum varje år ut ett pris: 15 000 kr till en person eller organisation i Botkyrka som arbet ...[Läs mer]

Bli medveten om rådande normer

Bli medveten om rådande normer

Vill din organisation få hjälp att identifiera de exkluderande normerna på er arbetsplats? Boka en utbildning med oss! ”Samma omedvetna mekanismer som utesluter kvinnor från vissa rum och vissa tjänster exkluderar också människor med utländsk b ...[Läs mer]

Undersökning av en f.d. svensk-romsk lägerplats vid Flaten

Mångkulturellt centrum (MKC) genomför tillsammans med representanter för Sveriges romer, Historiska museet och Stiftelsen Kulturmiljövård ett projekt för att samla in svensk-romska livsberättelser och undersöka lägerplatser från 1900-talet i och omkr ...[Läs mer]

Frukostseminarium om islamofobi

Frukostseminarium om islamofobi

Mot bakgrund av den senaste tidens nyhetsrapportering och debatter i sociala medier om islamism, terrorism och IS-rekryteringar bjuder Mångkulturellt centrum (MKC) tillsammans med Open Society Foundations in till ett frukostseminarium om islamofobi d ...[Läs mer]

8 april Romernas Internationella dag

8 april Romernas Internationella dag

Mångkulturellt centrum (MKC) och Mångkulturella Almanackan vill idag fira Romernas Internationella dag till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romer finns idag i alla världens länder och den 8 april är en viktig gemensa ...[Läs mer]

Jämlikhetsdata och jämlikhetsstatistik på tapeten

De senaste dagarna har många diskuterat jämlikhetsstatistik under hashtaggen #vitabolag i samband med SVT:s granskning  av vita och icke-vita styrelseledamöter i landets största privata och offentliga bolag. MKC vill med detta inlägg belysa ett antal ...[Läs mer]

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande?

Fördjupad demokrati genom inbjudet deltagande?

Detta projekt utforskar möjligheter och hinder för ungdomars deltagande i lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta områden. Lokala utvecklingsprojekt i socialt utsatta stadsdelar präglas ofta av olika former av inbjudet deltagande i syfte att enga ...[Läs mer]

Forskningsprojekt ska synliggöra svenska romers historia

Bild på Mångkulturell centrums forskningsledare Charlotte Hyltén-Cavallius

Mångkulturellt centrum (MKC) kommer under 2015-2016 delta i ett stort projekt för att synliggöra romers historia. En historia som i stort sett varit osynlig på statens museer. Tillsammans med representanter för Sveriges romer ska Historiska museet, M ...[Läs mer]

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum