Pågående forskning

Bokpresentation av antologin ”Guld i strupen?”

Bokpresentation av antologin ”Guld i strupen?”

Torsdag den 11 december kl.18.00 kan du träffa författarna till Språkförsvarets nya antologi Guld i strupen? Rötter och relationer till svenska språket. Antologin består av 20 texter, och två av dem är skrivna av kollegor på Mångkulturellt centrum (M ...[Läs mer]

Forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier

Mångkulturellt centrum har beviljats finansiering från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att skapa det första svenska nätverket för forskare som ägnar sig åt frågor som rör ras och vithet i relation till Sverige. Forskarnät ...[Läs mer]

The Role of Transnational Networks

Projektet handlar om människor med afrikansk bakgrund (från Afrikas horn) som ursprungligen flyttat till Sverige på grund av krig och som vistats i Sverige många år och har blivit svenska medborgare och därmed också EU- medborgare. Syftet med studien ...[Läs mer]

Att göra bortom normen

Att göra bortom normen utmanar genom hantverket en normativ svenskhet. Det är en norm som försvårar för kulturarvsinstitutioner att tänka bortom invanda föreställningar och begränsar möjligheter för ett annat hantverk att ta plats. Vi ser en stark re ...[Läs mer]

Sveriges utmaningar och möjligheter inom medicinturism

Vid Södertörns högskola pågår under 2013-2015 ett omfattande forskningsprojekt om sjukvårdens omvälvande utveckling. Projektet leds av Erik Borg, professor i företagsekonomi, som tillsammans med forskarkollegerna Kjell Ljungbo och Frank-Michael Kirsc ...[Läs mer]

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum