Demokratiföreläsningar – Arena för diskussion om demokrati – En för alla, alla för vem?

Demokratiföreläsningar – Arena för diskussion om demokrati – En för alla, alla för vem?

I samband med Mångkulturellt centrums nya basutställning En för alla, alla för vem? – Arena för diskussion om demokrati kommer vår forskare Edda Manga att hålla en serie föreläsningar kring ämnet demokrati. Föreläsningarna äger rum inne i Jämlikhetens forum i utställningshallen och är öppna för alla.
Välkommen till vårterminens föreläsningar!

Söndag 25 februari 2018 14.00–15.30 Är demokratisk och nyliberal styrning förenliga?
Föreläsningen handlar om vilka föreställningar om människa, samhälle och historia samt vilka legitima mål och processer som kännetecknar demokratisk respektive nyliberal styrning. En del av den samtida politisk-filosofiska debatten i frågan tas upp och diskuteras.

Söndag 6 maj 2018 14.00–15.30 Vem är folket? Mononationalism, binationalism, plurinationalitet
Föreläsningen handlar om den eviga demokratifrågan – Vem är folket? – utifrån hur olika nationalstater konstruerar folket i förhållande till nationell identitet. Svenska konstruktioner av nationalism analyseras i kontrast till binationella och plurinationella statskonstruktioner.

Om föresläsaren:
Edda Manga är idéhistoriker och verksam som forskare på Mångkulturellt centrum. Hon har tillsammans med René Leon Rosales, Ceylan Holago och Dani Ruz tagit fram texterna till En för alla, alla för vem? Manga har under många år undervisat i modern politisk idéhistoria vid universiteten i Göteborg och Uppsala. För närvarande forskar hon dels om relationen mellan romantisk kärlek och nationalism i Sverige, dels om den historiska bakgrundet till hur olika aktörer formulerar behov och risker med att mäta rasism och de politiska, etiska och vetenskapliga frågor dessa olika formuleringar ger upphov till.

X