Det lokala arbetet i Botkyrka – En jämförande studie

År 2005 lämnade Mångkulturellt centrum in en ansökan till Botkyrka kommun om att studera två områdesgrupper i kommunen: områdesgruppen i Fittja och områdesgruppen i Tullinge. Dessa två områdesgrupper valdes ut för studien därför att den första var aktiv i en kommundel som var den invandrartätaste medan den andra var aktiv i en kommundel som var den invandrarglesaste.

Med hänsyn till finansieringsbrist för att studera alla områdesgrupperna i kommunen avsåg man att studera två kommundelar med olika förutsättningar skulle ge bättre resultat för studien än att välja ut dem slumpmässigt.

Läs hela studien här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X