Det lokala arbetet i Botkyrka – En jämförande studie

År 2005 lämnade Mångkulturellt centrum in en ansökan till Botkyrka kommun om att studera två områdesgrupper i kommunen: områdesgruppen i Fittja och områdesgruppen i Tullinge. Dessa två områdesgrupper valdes ut för studien därför att den första var aktiv i en kommundel som var den invandrartätaste medan den andra var aktiv i en kommundel som var den invandrarglesaste.

Med hänsyn till finansieringsbrist för att studera alla områdesgrupperna i kommunen avsåg man att studera två kommundelar med olika förutsättningar skulle ge bättre resultat för studien än att välja ut dem slumpmässigt.

Läs hela studien här.

Translate »
X