Dialogforum i Botkyrka. En utvärdering.

Dialogforum i Botkyrka. En utvärdering.

2014 – Nina Edström

Botkyrka kommuns dialogforum utgör en kompletterande kontaktyta mellan förtroendevalda och medborgare och fyller i så måtto sitt syfte. Däremot är det en öppen fråga huruvida de representerar alla kategorier av medborgare. Det framgår av MKC:s utvärdering, som vidare visar att medborgare, förtroendevalda och tjänstemän saknar en tydlig återkoppling från nämnder och förvaltningar när resultatet av en dialog skickats vidare till berörda instanser.

Utvärderingen föreslår en översyn av riktlinjerna för dialogforum ses över. För att systematiskt kunna arbeta för bättre representation behövs också en analys av olika gruppers deltagande. Den fråga som ställdes om dialogforums innebörd för den representativa demokratin kunde inte besvaras inom studiens ram. Men, som utvärderaren konstaterar, det är viktigt för den politiska legitimiteten att verksamheten sköts med omsorg.

Läs rapporten här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X