24 april – 28 augusti 2014: Dressing Swedish, from Hazelius to Salander

24 april – 28 augusti 2014: Dressing Swedish, from Hazelius to Salander

Att klä sig svenskt? Vad kan det vara?

Se folkdräkter och modekläder och fundera på frågorna: Vad innebär det att klä sig svenskt? Hur har svenskheten formats över tid?

I utställningen visas historiska dräkter från både Sorunda och Leksand, bredvid sentida konstruktioner som Sverige- och Botkyrkadräkten. Här finns även dräkter som speglar migration, bland annat den Sverigefinska dräkten och en nordamerikansk version av Ölandsdräkten. Dessa dräkter speglas av samtida tolkningar gjorda av svenska och nordamerikanska konstnärer och designers, bl.a. gruppen FULdesign och den amerikanska modeskaparen Laurie Jacobi.

I en särskild del av utställningen visas sex verk av studenter från Beckmans Designhögskola. I ett samarbete med Botkyrka folkhögskola har de tagit fram nya visioner av mode kopplat till Botkyrka och dess stadsbild.

Utställningen är på engelska med svensk översättning.

Dressing Swedish – From Hazelius to Salander är en vandringsutställning producerad av Mångkulturellt centrum i samarbete med Nordic Heritage Museum i Seattle, USA, och har besökts av över 15000 personer runt om i Nordamerika.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X