Ett annat Stockholm

Ett annat Stockholm

Ett annat Stockholm
Charlotte Hyltén-Cavallius, Birgitta Larsson & Anna Lihammer

Projektet Ett annat Stockholm vill belysa framväxten av det moderna samhället utifrån andra perspektiv än vanligt, utifrån ett antal platser och grupper som hitintills varit dolda i detta sammanhang och synliggöra dessa grupper och deras roller i ”den stora historien”. Förhoppningen är att detta ska kunna bidra till att omforma ”den stora historien” om det moderna samhällets framväxt så att den blir mera heterogen och komplex.

Projektet har möjliggjorts med bidrag från projektet Kalejdoskop, länsstyrelsen i Stockholm, samt Stiftelsen Kulturmiljövård. Rapporten utgör tillsammans med en seminariedag som anordnades på Mångkulturellt centrum i Botkyrka den 12 februari 2013 samt ett antal enskilda presentationer på resultatet av projektet.

”Vare sig vi vill det eller inte så går vi alltid omkring mitt i historien. Men vad vi ibland riskerar glömma är att vi inte bara går omkring i historien, vi skapar den också. Det är de ibland oss med möjlighet att skriva de historiska berättelserna som väljer vad som blir historia i vår tid – och vad som inte blir det. Och vad som skapas får konsekvenser inte bara för vad vi lär oss om det förgångna utan också för vår samtid och framtid.

Genom att välja en del fragment som underlag för våra historiska berättelser – och därigenom automatiskt välja bort en del andra – sätter vi ramen för vilka historier vi kan berätta och vem de handlar om och inte minst utifrån vems perspektiv de är skrivna.

En del av fragmenten har passats in i ”den stora historien”, andra har hamnat utanför. De har glömts, gömts eller sorterats bort. Orsakerna kan variera, men konsekvenserna blir desamma: vi missar dem och historien blir likriktad och förenklad.”

Läs rapporten här

Gilla och följ oss här:
Translate »
X