Ett annat Stockholm

I projektet Ett annat Stockholm samverkar MKC med Stiftelsen Kulturmiljövård och Riksantikvarieämbetet. Charlotte Hyltén-Cavallius  gör en del i projektet.

Historien om det moderna samhället presenteras ofta som en framgångssaga, med ingredienser som demokrati, teknisk utveckling och ökande materiell standard. Men det är inte allas historia. Många röster förblir ohörda, deras historier glömda, dolda eller aktivt bortvalda. Frågan om den dolda historien är i grunden en demokratifråga där det handlar om att alla de människor som levt i det förgångna bör finnas representerade i historien men också att alla de personer som lever idag ska ha möjlighet att känna sig delaktiga i historiebruket och kulturarvet.

Projektet Ett annat Stockholm utgår från ett antal platser i Stockholm, som representerar berättelsetrådar in i dolda och glömda historier. Gemensamt för de människor/grupper vars historia tas upp är att den av olika anledningar, medvetet eller omedvetet, förblivit dold och alltså är perspektiv som saknas i bilden av det moderna samhällets framväxt.

Syftet med projektet är att:

  • Belysa framväxten av det moderna samhället utifrån ett antal perspektiv och grupper som hitintills varit dolda i detta sammanhang,
  • Synliggöra dessa grupper och deras roller i den ”stora” historien,
  • Genom denna kunskap omforma den stora historien om det moderna samhällets framväxt så att den blir mera heterogen och komplex,
  • Förmedla detta genom dels en gemensam rapport och mera interaktivt via Platsr, men också genom hemsidor och i seminarieform.

http://www.platsr.se/platsr/

Gilla och följ oss här:
Translate »
X