Fåglar i vattenspel

2006 – Hassan Hosseini-Kaladjahi

Denna rapport syftar till att knyta samman uppföljningar och olika delutvärderingar som genomförts inom ramen för de sk. ”Blomman-projekten
i Botkyrka kommun 1996–-1997. Verksamhet som genomförts under 1998 kommer att behandlas i kommunens egen slutrapport. Rapportens underlag består således av material som producerats av aktörer verksamma i deltagande projekt (självutvärderingar) och fristående utvärderingar utförda av Mångkulturellt centrum i samverkan med forskare, främst knutna till Stockholms universitet.

I den plan som strukturerar förutsättningarna för utvärderingsuppdraget beskrev Mångkulturellt centrum arbetet i fyra olika steg. Det första och andra steget var ”Självutvärderingar” (förvaltningsledda uppföljningar) och delutvärderingar. Det tredje och fjärde steget fokuserade p堔Helhetsutvärdering” av insatsen och forskningsinriktade projekt. Föreliggande rapport är en kombination av dessa båda steg i så motto att forskaren Hassan Hosseini, fil dr i sociologi själv ansvarar för innehållet i texten. Det utvärderingsuppdrag som Mångkulturellt centrum genomfört på uppdrag av Botkyrka kommun har utförts flerdisciplinärt med etnologi, sociologi, lingvistik och kulturgeografi. Det är min förhoppning att denna blandning av angreppssätt ska bidra till en fördjupad kunskap om de förutsättningar och villkor som präglar tillvaron i förortsmiljöer i storstadens utkant.

 

Läs rapporten här:

Del 1

Del 2

Del 3

Gilla och följ oss här:
Translate »
X