Florence Montmare har tilldelats Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2017

Florence Montmare har tilldelats Annick Sjögrens  arbets- och resestipendium 2017

Annick Sjögrens arbets- och resestipendium 2017 tilldelas Florence Montmare för projektet ‘Greyscales’ vars tema – hem, identitet, rädsla – är mycket angeläget i en orolig värld.

Florence Montmare om sig själv och sitt projekt:
”I mitt konstnärliga arbete utforskar jag frågor med anknytning till kultur, ursprung, personlig historia, självbild, identitet och hem. Jag arbetar processinriktat, med samtal, möten och experiment som viktiga delar av den konstnärliga processen. Mitt mål är att bidra till social förändring och utveckling genom att skapa plattformar för möten mellan människor och mellan konstnärliga discipliner som traditionellt varit åtskilda såsom film, regi, fotografi, installation, performance och social skulptur.

År 2015 tilldelades jag ett stipendiat på Bergmangårdarna, vilket möjliggjorde ett undersökande av Fårös genuina landskap genom fotografi och film, ett landskap som inspirerat fantastiska konstnärer som Bergman och Tarkovskij. Det arbetet har sedan utvecklats till att inkludera andra konstnärer och konstdiscipliner, nyanlända samt organisationer som Film på Gotland, Kustateljén och Bergmancenter.

Utifrån nyckelorden hem, identitet och rädsla vill jag genom mitt projekt, vars arbetsnamn är ’Greyscales’, undersöka frågeställningar angelägna i det Sverige och den värld vi lever i idag, där migration är en naturlig del av det kulturella landskapet. Själv är jag född i Wien och uppväxt i Sverige med en far från Kreta och en mor från Sverige, vilket gör mina erfarenheter och mitt sökande till en naturlig del av processen. Jag ser det personliga historieberättandet som en fruktbar utgångspunkt för att kunna beröra och inspirera människor i samtal om integration och mångfald.”

Projektet kommer att presenteras på Mångkulturellt centrum under året.

Mer om Florence Montmare finns på www.florencemontmare.com

Mer om stipendiet hittar du här eller kontakta ingrid.ramberg@mkcentrum.se

Gilla och följ oss här:
Translate »
X