Förlaget

Mångkulturellt centrum har egen förlagsverksamhet. I första hand är det projekt och studier genomförda vid centret som ingår i utgivningen. Det handlar om till exempel dokumentations-, utvärderings-, utställnings- och forskningsprojekt. Våra publikationer används ofta inom utbildning, fortbildning och folkbildning.

Förlagets mest kända produkt är den årligen återkommande Mångkulturella almanackan, som på ett tillgängligt sätt ger information och inspiration kring olika traditioner och firanden.

En uppmärksammad rapport under 2014 var Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige. Studien genomfördes på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och i samarbete med en stor referensgrupp. I början av 2015 kommer vi att följa upp studien – utforska vilka effekter den fick och vad som bör vara nästa steg.

Förlaget har en viktig roll i centrets arbete med att lyfta fram kulturarvsfrågor. Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring, har i flera år använts som gåva till nya svenska medborgare som deltar i medborgarskapsceremonin i Botkyrka i samband med nationaldagsfirandet.

Att minnas migrationen, det gemensamma projektet med Nordiska museet, har hittills resulterat i tre böcker. I mammas fotspår, om ett finskt krigsbarns uppväxt, Brytningen, en hyllad diktsamling, samt Siete vidas, en antologi av chilenare i Sverige.

Mångkulturellt centrum är medlem i NOFF, Nordiska oberoende förlags förening.

Mångkulturellt centrums böcker kan du köpa i vår butik.

Klicka på bilderna för att komma vidare till webbshoppen.

Om ras och vithet i det samtida Sverige

Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige. Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för. Vår fysiska kropp påverkar hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade. För att förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och diskriminering måste vi börja tala om ras. En bok som med inspiration i kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar den svenska vardagen. Red. Hübinette et al. 2012.

Siete vidas. Historias de chilenos en Suecia

Fyrtio år efter militärkuppen i Chile skriver sju chilenare i Sverige sin historia. Efterverkningarna av en diktatur drabbar samhället som helhet och färgar varje individs liv och erfarenheter. Genom boken lämnar författarna ett arv till kommande generationer om en rik och varierad historia från livet före och efter emigration eller exilen. Boken ingår i Att minnas migrationen, MKC:s samarbete med Nordiska museet. Red. Luis Salas. 2013.

Läs mer här.

Mångkulturella almanackan 2015

En väggalmanacka full av särskilda dagar – kring liv och död, glädje och sorg, befrielse och förtryck, drömmar och längtan! Här finns högtider från hela världen, aktuella i dagens Sverige. Dessutom 365 alternativa namnsdagar på mer än 70 språk. Vår namnlängd börjar bland universums stjärnor, dyker sedan ner i det vatten där livet på jorden en gång uppstod, och slutar med de egenskaper och känslor vi planterar i våra barn genom de namn vi ger dem. Läs mer här.

Berättelser om Botkyrka

En annorlunda och inbjudande hembygdsbok, full av berättelser, om nytt och gammalt, om slott och sport, om människor och händelser. Botkyrka är en alldeles vanlig kommun, samtidigt som mycket är annorlunda här. Text Leif Magnusson, foto Andrzej Markiewicz 2009.

Brytningen. Dikter. Av Anamarija Todorov

”År 1981 flyttade jag till Sverige från dåvarande Jugoslavien. Jag hamnade i Skandinavien ovetande om att mitt hemland skulle kollapsa i en snar framtid. I mina dikter försöker jag hitta ord för känslor som mötet med språket och kulturen i ett nytt land väcker.”

”Det svenska poesilandskapet känns plötsligt mycket mera levande.” Läs hela recensionen här.

Boken är utgiven i samarbete med Liv i Sverige. 2013.

Adoption med förhinder

I denna bok berättar adopterade och adoptivföräldrar om systematisk diskriminering i vardagen. Många har utvecklat en hög grad av medvetenhet om svenskhetens gränser. Ändå kan de vittna om hur svårt det är att bjuda motstånd mot vardagsrasismen. I Sverige råder en konsensusmentalitet: att undvika konfliktsituationer i vardagen blir ofta viktigare än att markera avstånd mot rasistiska handlingar och ord. Av Tobias Hübinette och Carina Tigervall 2008.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum