Förlaget

Våra publikationer används ofta inom utbildning, fortbildning och folkbildning.

Förlagets mest kända produkt är den årligen återkommande Mångkulturella almanackan, som på ett tillgängligt sätt ger information och inspiration kring olika traditioner och firanden.

En uppmärksammad rapport under 2014 var Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige. Studien genomfördes på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och i samarbete med en stor referensgrupp.

Förlaget har en viktig roll i centrets arbete med att lyfta fram kulturarvsfrågor. Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring, har i flera år använts som gåva till nya svenska medborgare som deltar i medborgarskapsceremonin i Botkyrka i samband med nationaldagsfirandet.

Att minnas migrationen, det gemensamma projektet med Nordiska museet, har hittills resulterat i tre böcker. I mammas fotspår, om ett finskt krigsbarns uppväxt, Brytningen, en hyllad diktsamling, samt Siete vidas, en antologi av chilenare i Sverige.

Mångkulturellt centrum är medlem i NOFF, Nordiska oberoende förlags förening.

Mångkulturellt centrums böcker kan du köpa i vår butik.

Klicka på bilderna för att komma vidare till webbshoppen.

Om ras och vithet i det samtida Sverige

Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige. Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för. Vår fysiska kropp påverkar hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade. För att förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och diskriminering måste vi börja tala om ras. En bok som med inspiration i kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar den svenska vardagen. Red. Hübinette et al. 2012.

Siete vidas. Historias de chilenos en Suecia

Fyrtio år efter militärkuppen i Chile skriver sju chilenare i Sverige sin historia. Efterverkningarna av en diktatur drabbar samhället som helhet och färgar varje individs liv och erfarenheter. Genom boken lämnar författarna ett arv till kommande generationer om en rik och varierad historia från livet före och efter emigration eller exilen. Boken ingår i Att minnas migrationen, MKC:s samarbete med Nordiska museet. Red. Luis Salas. 2013.

 

.

Adoption med förhinder

I denna bok berättar adopterade och adoptivföräldrar om systematisk diskriminering i vardagen. Många har utvecklat en hög grad av medvetenhet om svenskhetens gränser. Ändå kan de vittna om hur svårt det är att bjuda motstånd mot vardagsrasismen. I Sverige råder en konsensusmentalitet: att undvika konfliktsituationer i vardagen blir ofta viktigare än att markera avstånd mot rasistiska handlingar och ord. Av Tobias Hübinette och Carina Tigervall 2008.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum