Forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier

Mångkulturellt centrum har beviljats finansiering från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att skapa det första svenska nätverket för forskare som ägnar sig åt frågor som rör ras och vithet i relation till Sverige. Forskarnätverket för svenska kritiska ras- och vithetsstudier vill etablera forskningsfältet kritiska ras- och vithetsstudier i ett svenskt sammanhang.

Nätverket samlar både forskare som redan verkar inom kritiska ras- och vithetsstudier och de som är intresserade av forskningsområdet men inte fullt ut identifierar sig med fältet.

Ett första möte ägde rum på Mångkulturellt centrum den 21 november 2013. Nätverket har därefter anordnat minst ett möte per termin där deltagarna getts möjlighet att presentera sin pågående forskning och diskutera egnas och andras texter med varandra.  Nätverket har bjudit in utländska forskare för föreläsningar, seminarier och diskussioner av texter. Sedan hösten 2015 förvaltas forskarnätverket av Uppsala universitet. .

Gilla och följ oss här:
Translate »
X