Fotoboken “Lesbos – ett slags limbo” om flyktingarna på Lesbos utkommer 14 september

Fotoboken “Lesbos – ett slags limbo” om flyktingarna på Lesbos utkommer 14 september

Nyligen överskred flyktingsituationen på Lesbos en ny gräns: Det är just nu mer än 10 000 flyktingar som är mer eller mindre strandsatta på den grekiska ön. Flyktingarna lever i ett slags osäkert limbo, en väntan mellan två världar.

Fotografen Angelica Harms har varit på Lesbos flera gånger under 2015–2018 för att dokumentera situationen och göra en insats som volontär i olika NGO:s. Nu, i september, utkommer boken Lesbos – ett slags limbo på Mångkulturellt centrums förlag. I boken undersöker Angelica situationen utifrån skärningspunkten mellan estetik, fotografi och antropologi. Boken är tvåspråkig, på svenska och engelska.

Idag framstår Europa som ett himmelrike för de människor som flyr oroliga och krigsdrabbade länder. Dessvärre hamnar de ofta i ett slags limbo där deras väntan bestäms av andra instanser.

Lesbos har legat i frontlinjen för EU:s misslyckande att möta flyktingsituationen på ett värdigt sätt. Det känns angeläget för Angelica att vara på plats både för att bevittna och för att vara behjälplig i en svår situation. Hon kallar sig själv för fotoaktivist; hon försöker förstå och samtidigt förändra vår samtid. Med sina bilder och essäer vill hon synliggöra flyktingarnas situation i deras väntan och vad den gör med människor.

 

Release fredag 14 september kl 17–20.30
Angelica Harms presenterar boken och det finns möjlighet att köpa den till releasepris.
Under kvällen spelar Moa Piraten http://www.moahamne.se/. Först vid bokpresentationen, och vidare  i Länken vid Tavernan under kvällen.
Tavernan är öppen till kl 22.

För frågor kring utgivningen vänligen kontakta: Katrin Holmberg

Angelica Harms är mottagare av Annick Sjögrens rese- och arbetsstipendium 2018

Gilla och följ oss här:
Translate »
X