“Gråzonsärenden”

2007 – Charlotte Hyltén-Cavallius

Detta är en utvärdering av projektet Gemensamt vägledningsteam för ungdomar (gvt) i Botkyrka kommun. Det är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Arbets- och kompetenscenter (Utbildning och Arbetsmarknad) finansierat av Finansiella samordningsförbundet (Finsam) i Botkyrka. Projektägare är Arbets- och kompetenscenter. Målgruppen är ungdomar mellan 18 och 25 år som trots deltagande i olika aktiviteter via en eller flera av ovanstående parter, varken fått fotfäste på arbetsmarknaden eller påbörjat studier.

Syftet med gvt är ”att få tillgång till rätt kompetens för att snabbt kunna definiera problematiken, göra utredningar av individens behov samt förslå insats/ åtgärd” (Tjänsteskrivelse 2006-05). Samverkansparterna opererar i tre konstellationer: ett operativt team som utför det konkreta arbetet med ungdomarna, en styrgrupp med ett övergripande ansvar och en referensgrupp med vilken teamet kan ventilera ärenden. Deltagarna slussas in i projektet via myndigheternas handläggare.

 

Läs hela utvärderingen här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X