Hållbar jämställdhet: utvärdering av pilotprojekt

Föreliggande rapport är en utvärdering av arbetet med jämställdhetssäkring av biståndsbedömning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun. Arbetet är ett pilotprojekt inom ramen för satsningen Hållbar jämställdhet i kommunen. Botkyrka kommun inledde 2008 ett omfattande arbete med att integrera jämställdhetsperspektiv i kommunens verksamheter. Ambitionen är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska på lika villkor och på ett likvärdigt sätt tillförsäkras inflytande i kommunen och en god kommunal service. På så sätt vill kommunen bidra till att kvinnor och män får samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Läs hela utvärderingen här.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X