Högskolekursen i normkritik för pedagoger

Högskolekursen i normkritik för pedagoger

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum? 

Tillsammans med Södertörns högskola erbjuder Mångkulturellt centrum kursen  “Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för pedagoger”.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och strukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet.

Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv.

Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från den pedagogiska verksamheten och mötet med elever.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med en träff per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt.

Kursen riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt förskolan.

Kursen hålls under åtta heldagar på MKC, där frukost, lunchbuffé och fika ingår! Det finns även möjlighet att söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader.

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan.

Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer.

Amanda som har gått vår högskolekurs i normkritik delade denna fina artikel från Elinstallatören med oss och skrev ”Detta värdegrundsprojekt hade inte funnits utan kursen hos er på MKC 😊” 

Nya datum och information om anmälan till våren 2019 läggs upp under hösten 2018. Du kan alltid anmäla ditt intresse för kommande kurser till utbildning@mkcentrum.se.

Kika gärna på Kursplanen samt Lärandemål och litteraturlista. (uppdateringar kommer att genomföras närmare kursstart).

På kursen undervisar våra utbildare Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat Mångkulturellt centrums normkritiska metod LåsUpp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. Södertörns högskola representeras av Daniel Wojahn som är doktor i nordiska språk och forskar om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Gästföreläsare tillkommer.

Gilla och följ oss här:
Translate »
X