I det kyrkliga kulturarvets skugga – utställd religion på svenska museer

Den här studien undersöker och diskuterar hur svenska museer arbetar med religiösa frågor och religiösa/heliga ting.

Syftet är att visa hur religion och religiösa frågor förstås som kunskapsfält av verksamma vid svenska museer. Det vill säga: Vad är religion på museer i Sverige idag? Vad gör museerna inom området, och utifrån vilken/a utgångspunkt/er? Är det så att uppgiften att förvalta och vårda det kyrkliga kulturarvet sätter upp ramar för vad och hur och med vilka frågor svenska museer tolkar sitt uppdrag? Om inte – vad är det då som tjänar som utgångspunkter för arbetet? Och hur har det sett ut över tid?

Studien bedrivs inom ramen för forskningsprojektet “Bortom homogeniteten – kultur och normer i globaliserad rörelse” som under perioden 2010–2015 drivs i samverkan med Historiska museet.

Kontaktperson Charlotte Hyltén-Cavallius

Gilla och följ oss här:
Translate »
X