Interkulturella processer

Interkulturella processer

Vad är interkulturalitet och vad är mångkultur? Finns det skillnader och vad innebär begreppen i praktiken?

I arbetet med interkulturella processer är viktiga utgångspunkter en vidgad syn på kultur, ett tydligt ställningstagande mot diskriminering samt en strävan mot att alla individer i samhället är medskapande aktiva samhällsmedborgare. Mångkulturellt centrums utbildningar i Interkulturella processer tar bland annat stöd i Botkyrka kommuns interkulturella strategi som Mångkulturellt centrums forskning och praktik bidragit till att utveckla.

Vi belyser vilka perspektiv som utmärker interkulturalitet samt hur perspektiven kan omsättas i praktik på organisationsnivå, verksamhetsnivå samt i det individuella förhållningssättet. Interkulturella perspektiv ger verktyg för att bättre leva upp till demokratiska mål och skapa förutsättningar för inkludering.

Våra utbildningar grundar sig i Mångkulturellt centrums forskning. Vill du fördjupa dig mer, läs gärna vår publikation:

Ett interkulturellt Botkyrka – Om vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet, René León Rosales

Inom varje tema erbjuder MKC följande utbildningspaket:
A: Föreläsning, 45 – 60 min
B: Föreläsning och interaktiv workshop, halvdag
C: Föreläsning och interaktiv workshop, heldag
D: Utbildningsdag: Föreläsning, interaktiv workshop, visning av aktuell utställning, vegetarisk lunchbuffé i Tavernan, fika och utbildningsmaterial, heldag på Mångkulturellt centrum
E: Skräddarsydda processer innehållande t.ex. längre insatser med återkommande utbildningstillfällen, handledning, materialgranskning, nulägesanalys, kartläggning och uppföljning.

Boka oss!

För prisuppgift och bokning, kontakta Aygül Kabaca, Utbildningschef och Pedagogisk ledare, 08-120 259 06 eller utbildning@mkcentrum.se

Gilla och följ oss här:
Translate »
X