Interkulturellt perspektiv – ett viktigt verktyg för kommuner

Interkulturellt perspektiv framisdebild

Vardagen i många av Sveriges kommuner präglas idag av etnisk och språklig mångfald men också av segregation. Detta medför att allt fler i sin yrkesutövning möter situationer som kräver eller väcker behov av en fördjupad kritisk granskning av den egna verksamheten. Med ett interkulturellt perspektiv, och genom att utveckla nya arbetsmetoder, kan en kommun förbättra sin verksamhet för att bättre leva upp till demokratiska mål och skapa förutsättningar för inkluderande möten.

Det interkulturella perspektivet har sin utgångspunkt i att mångfald är en resurs. Den kräver också ett aktivt arbete för social jämlikhet och mot diskriminering.

Skriften “Vikten av ett interkulturellt perspektiv i kommunal verksamhet”  av forskaren René León Rosales är frukten av ett flerårigt arbete på Mångkulturellt centrum. En del av bakgrunden till arbetet är att Botkyrka kommun 2014 gav Mångkulturellt centrum i särskilt uppdrag att skriva en rapport om vad ett interkulturellt perspektiv betyder för kommunal verksamhet. Denna skrift är en bearbetad och förkortad version av en mer omfattande rapport, och ger en förklaring av begreppet som helhet. Den innehåller goda exempel och utvecklingsområden för kommuner som arbetar och vill arbeta med ett interkulturellt perspektiv.

Läs hela René León Rosales skrift här!

 

 

 

 

 

 

Gilla och följ oss här:
Translate »
X