Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod

DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige är ett nationellt nätverk för yrkesverksamma som arbetar med samtidsdokumentation i museer och arkiv. DOSS verkar för en kunskapsuppbyggnad och ett erfarenhetsutbyte kring de kulturhistoriska museernas undersökningar och insamlingar med utgångspunkt i samtiden.
De senaste åren har det i museernas samtidsdokumentationer funnits ett stort intresse av att kunna diskutera metodik och etiska frågor kring känsliga och svåra teman. Flera av nätverket DOSS medlemmar har arbetat med liknande dokumentationer och har erfarenheter, både etiskt och metodologiskt, av dessa frågor. Nätverket Dokumentation av Samtida Sverige bjöd i november 2014 in till ett höstmöte kring Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod. Elva föredragshållare som deltog i konferensen valt att i denna rapport publicera sina bidrag kring etnologiska samtidsdokumentationer och insamlingar som de har genomfört.
MKC:s chef Leif Magnusson bidrar i rapporten med en text “Stort typ samma dag” – historien om en dialog kring en känslig målning .. kring målningen Rest in Peace Läs mer här: DOSS_rapport (s 64–71).

Gilla och följ oss här:
Translate »
X